Služby, které ušetří váš čas

ALMIN

Specializujeme se na komplexní servis v oblasti vrtaných studen, vsakovacích objektů čistíren odpadních vod, inženýrsko-geologického a ložiskového průzkumu včetně laboratorních analýz. Jsme držiteli oprávnění v oblasti Hornické činnosti a Činnosti prováděné hornickým způsobem.

O nás

Naše společnost se zabývá prováděním vrtných prací pro jímání zdrojů vod a s tímto souvisejícími stavebními úpravami a montážemi potřebných technologií. Provedeme odvrtání a vystrojení vyhledaného zdroje vody. Vyřídíme nezbytnou legislativu pro povolení vrtané studny. Zajistíme odběr a laboratorní analýzu podzemní vody. Provádíme vrtné práce za účelem inženýrsko-geologického a ložiskově geologického průzkumu. Dále nabízíme služby poradenství při Hornické činnosti, včetně výkonu funkce „Závodní lomu“. Působíme primárně v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

5 590b368419576

Komplexní servis

Naše služby v oblasti vrtných prací jsou komplexní. Nabízíme nejen zpracování dokumentace, ale veškeré služby od doprovodné legislativy (technické zprávy, posudky, závěrečné zprávy, projekty) až po finální kolaudaci.

5 590b36841bd68

Oprávnění k činnosti

Jsme oprávněni podnikat v oblasti prevence rizik v BOZP a vlastníme Oprávnění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem včetně projektování v této oblasti, jež se řídí zákonem č. 61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

5 590b36841c0be

Spolupráce s akreditovanou laboratoří

Zprostředkováváme analýzy v akreditované laboratoři, zajišťujeme zpracování kontrolních a zkušebních plánů, odběr vzorků a provedení zkoušek v akreditovaných zkušebních laboratořích.

Naše služby

IMG 20230812 WA0014

Legislativa spojená se zpracováním

Naše společnost nezůstává pouze u vrtných prací. Zajišťujeme nebo pomůžeme s kolaudačním či jiným řízením v rámci povolení či ohlášení díla.

IMG 20230907 WA0003

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem.

Jsme držiteli řady oprávnění v oblastech Hornické činnosti a Činnosti prováděné hornickým způsobem.

IMG 20230915 095956111 1

Inženýrské činnosti

Vrtné práce jsou spojeny s inženýrskými činnostmi. V rámci komplexního servisu zajistíme veškerý proces, od potřebné techniky až po organizaci zakázky. Při našich službách ručíme za kvalitu provedené práce.

6 590b38571b63d

Poradenské služby

Na základě našich znalostí vám nabízíme také poradenské služby, které zahrnují konzultace zpracování nezbytných podkladů (Projektové dokumentace, závěrečné zprávy, posudky)

6 590b3857526e8

Laboratorní analýzy

Zajišťujeme příslušné odběry vzorků horninového prostředí a vod a následné zkoušky, které jsou nezbytné pro získání základních informací o kvalitě odebraných vod.

Osvědčení

Osvedceni Almin 1
Osvedceni Almin 2

Naši partneři

Spolupracujeme

gesicon

Gesicon s.r.o.

Je společností, která se nabízí profesionální služby v mnoha odvětvích jako je geotechnika, geologie, projekční činnost, BOZP a PO. Disponuje technikou, která zabezpečí vrtné práce v mnoha oblastech jejich využití.
8 590b5698a6d1a

Smolo Recycling s.r.o.

Společnost, která se soustřeďuje na stavební odpady.
8 5e04f2fecb3a9

CAB minerals, s.r.o.

Společnost CAB minerals se zabývá :
Projekční činností
Realizační činností
Dodavatelskou činností

Kontakty

Altenberg Mining, s.r.o.

IČ: 05472873 | DIČ: CZ05472873

Provozovna

Ondřejovice 232,
Zlaté Hory 793 76

Telefon

+420 725 438 222

e-mail

studny@almin.cz

Nově půjčovna kompresorů

Kompresor Atlas Copco XAHS 347 CD

Tlak 12 bar

Objem vzduchu 22 m3/min

Hmotnost 3500 kg

Tažné zařízení – koule za osobní vůz

Doprava kompresoru 25 Kč/km bez DPH

Pronájem kompresoru 5000 kč/den bez DPH

Pronájem hadice 30 m délky 300 kč/den bez DPH.